Publikacja komunikatu w sprawie dokumentu strategicznego Programu współpracy transgranicznej Interreg Polska - Słowacja 2021-2027

Ministerstwo Inwestycji, Rozwoju Regionalnego i Informatyzacji Republiki Słowackiej informuje o publikacji komunikatu.


Ministerstwo Inwestycji, Rozwoju Regionalnego i Informatyzacji Republiki Słowackiej (zwane dalej „MIRRI SR”) informuje, że na stronach internetowych https://www.mirri.gov.sk/, https://www.plsk.eu/sk i https://www.enviroportal.sk/ w ramach procesu oceny oddziaływania na środowisko zgodnie z ustawą nr 24/2006 Z.z. o ocenie oddziaływania na środowisko oraz o zmianie niektórych ustaw, z późniejszymi zmianami (zwaną dalej „ustawą nr 24/2006 Z.z.”) opublikowaną zgodnie z § 17 ust. 3 tej ustawy, opublikowano komunikat w sprawie dokumentu strategicznego o zasięgu krajowym „Program współpracy transgranicznej Interreg 2021-2027 Polska - Słowacja”.

Pisemne stanowiska opinii publicznej dotyczące zgłoszenia dokumentu strategicznego o zasięgu krajowym można składać nie później niż 15 dni po publikacji w Systemie Informacyjnym EIA/SEA (www.enviroportal.sk/sk/eia) na adres:

Ministerstwo Inwestycji, Rozwoju Regionalnego i Informatyzacji Republiki Słowackiej
Sekcja Programów Współpracy Transgranicznej

Departament Zarządzania i Wdrażania Programów Współpracy Transgranicznej
Račianska 153/A
830 03 Bratysława
tel.: 02/583 17 349
e-mail: peter.balun@vicepremier.gov.sk

Konsultacje zgodnie z § 63 ustawy nr. 24/2006 Z.z. o ocenie oddziaływania na środowisko oraz o zmianie niektórych ustaw, z późniejszymi zmianami, można przeprowadzić podczas całego procesu oceny wpływu dokumentu strategicznego w Ministerstwie Inwestycji, Rozwoju Regionalnego i Informatyzacji Republiki Słowackiej, sekcji Programów Współpracy Transgranicznej, Departamencie Zarządzania i Wdrażania Programów Współpracy Transgranicznej, ul. Račianska 153 / A, 830 03 Bratysława, w dni robocze w godzinach roboczych (zalecamy wcześniejsze umówienie konsultacji telefonicznej lub e-mailowej).