Dokument (4)

Zachęcamy do zapoznania się z publikacjami na temat zwalczania nadużyć finansowych i korupcji. Materiały stanowią dodatek do treści prezentowanych w Podręczniku "Zwalczanie nadużyć finansowych w programie INTERREG V-A Polska - Słowacja"