Raport z konsultacji publicznych projektu programu Interreg Polska-Słowacja 2021-2027

Zapraszamy do lektury raportu z konsultacji publicznych i opiniowania projektu programu Interreg Polska-Słowacja 2021-2027.

 

Konsultacje te trwały od 9 lipca do 22 sierpnia 2021 r. Ich celem było zebranie i ocena opinii oraz uwag dotyczących projektu programu.  W raporcie znajdą państwo wszystkie uwagi, informacje o ich zaakceptowaniu lub odrzuceniu wraz z uzasadnieniem i sposobem włączenia do Programu.

Raport na stronie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej