Raport z wykonania Programu w 2017 roku

Zapraszamy do zapoznania się z treścią raportu stanowiącego sprawozdanie z wykonania Programu Interreg Polska Słowacja w 2017 roku. Pragniemy poinformować, iż dokument został zatwierdzony przez Komitet Monitorujący i następnie przekazany do Komisji Europejskiej.