Regionalne Seminarium Informacyjne EWT - relacja

W Sali Sejmu Śląskiego odbyło się Regionalne seminarium informacyjne nt. Europejskiej Współpracy Terytorialnej w województwie śląskim organizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.

 

Coroczne wydarzenie ma na celu upowszechnienie wiedzy o programach EWT/Interreg dostępnych dla partnerów z naszego regionu.

Karolina Rzepecka ze Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Współpracy Transgranicznej Interreg Polska – Słowacja przedstawiła stan wdrażania Programu oraz informacje na temat przyszłości.

Imprezie towarzyszyła wystawa przedstawiająca projekty realizowane przez śląskich beneficjentów w ramach programów Interreg.

Więcej informacji na stronie EWT Śląskie.