Regulamin Komitetu Monitorującego wraz z załącznikami: Deklaracją bezstronności i poufności oraz Procedurą skargową.

 Regulamin Komitetu Monitorującego z 15.12.2020 (pdf) 228.0 KB

 zał. nr. 1 deklaracja bezstronności i poufności 

 zał. nr 2 procedura skargowa z dnia 20.03.2019 (pdf) 985.0 KB

 

Wersje archiwalne:

 Regulamin Komitetu Monitorującego z 10.12.2019 (pdf) 183.0 KB.

 Regulamin Komitetu Monitorującego z dnia 10.05.2017 

 Regulamin Komitetu Monitorującego obowiązujący do dnia 09.05.2017 

 Regulamin Komitetu Monitorującego obowiązujący do dnia 28.09.2016

 zał. nr. 2 procedura skargowa z dnia 04.07.2018

 zał. nr. 2 procedura skargowa obowiązująca do dnia 3.07.2018 

 zał. nr.2 procedura skargowa obowiązaująca do dnia 09.05.2017 

 zał. nr. 2 procedura skargowa obowiązująca do dnia 22.01.2017

 zał. nr. 2 procedura skargowa obowiązująca do dnia 28.09.2016

 zał. nr. 2 procedura skargowa z dnia 10.05.2017