Rejestr decyzji Komitetu Monitorującego w 2016 roku