Relacja z III Forum Słowacja-Polska

15 czerwca 2022 r. odbyło się III Forum Słowacja-Polska w miejscowości Bardejovske Kupele na Słowacji, pod tematem przewodnim Współpraca – kluczem do dobrosąsiedzkich relacji i pomyślnej przyszłości.

 

Odbyły się cztery panele dyskusyjne. Pierwszy pt. Rezultaty i priorytety polsko-słowackiej współpracy transgranicznej, moderował Stefan Bielak, przedstawiciel Stowarzyszenia Miast i Gmin Słowacji. W dyskusji uczestniczył Rafał Baliński, Dyrektor Departamentu Współpracy Terytorialnej w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej RP oraz Przewodniczący Komitetu Monitorującego programu. Ponadto w panelu wystąpili Milan Majersky, Przewodniczący Regionu Preszowskiego; Erika Jurinova, Przewodnicząca Regionu Żylińskiego; Dusan Velic, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji, Rozwoju Regionalnego Republiki Słowackiej; Władysław Ortyl, Marszałek Województwa Podkarpackiego; oraz Bogusław Waksmundzki, Przewodniczący Rady Związku Euroregionu Tatry.

Panel dyskusyjny, 7 osób przy stole

Drugi panel dyskusyjny dotyczył wyzwań związanych z wydarzeniami, które miały miejsce na Ukrainie. Moderatorem panelu był Leszek Buller, Dyrektor Centrum Projektów Europejskich. Głos w dyskusji zabrali Marszałek Marek Kuchciński, Przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych Sejmu RP; Urszula Nowogórska, posłanka na Sejm RP oraz Wiceprzewodnicząca Grupy ds. Współpracy Polsko-Słowackiej; Jozef Lukac, deputowany do Parlamentu Republiki Słowackiej i Przewodniczący Komisji Administracji Publicznej i Rozwoju Regionalnego oraz Zita Plestinska, deputowana do Parlamentu Republiki Słowackiej oraz Wiceprzewodnicząca Komisji Spraw Europejskich.

Panel dyskusyjny, 5 osób przy stole

Pozostałe panele dotyczyły wzmocnienia infrastruktury transportowej na pograniczu oraz perspektyw rozwoju polsko-słowackich stosunków gospodarczych. 

Jako program aktywnie uczestniczyliśmy w wydarzeniu promując program i projekty.

    Relacja z III Forum Słowacja-Polska Relacja z III Forum Słowacja-Polska Relacja z III Forum Słowacja-Polska Relacja z III Forum Słowacja-Polska Relacja z III Forum Słowacja-Polska Relacja z III Forum Słowacja-Polska Relacja z III Forum Słowacja-Polska Relacja z III Forum Słowacja-Polska Relacja z III Forum Słowacja-Polska