Relacja z konferencji Wiedza kluczem do bezpieczeństwa

W dniu 10 maja 2024 r. Związek Euroregion „Tatry” wspólnie z Europejskim Ugrupowaniem Współpracy Terytorialnej TATRY z o.o. oraz Komendą Powiatową Policji w Nowym Targu zorganizował konferencję pn. „Wiedza kluczem do bezpieczeństwa”, która odbyła się w ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich w Transgranicznym Centrum Edukacji Euroregionu Tatry w Nowym Targu.

Otwarcia konferencji dokonał Przewodniczący Rady Związku Euroregion „Tatry” Bogusław Waksmundzki wraz z Dyrektorem Biura Związku Euroregion „Tatry” Michałem Stawarskim. 

W dalszej części konferencji Dyrektor Michał Stawarski zaprezentował informację na temat roli Euroregionu „Tatry” w zwiększaniu bezpieczeństwa na polsko-słowackim pograniczu poprzez realizację projektów dofinansowanych z Funduszy Europejskich.

Ścieżki rowerowe na pograniczu polsko-słowackim zrealizowane m.in. dzięki dofinasowaniu z Funduszy Europejskich przedstawiła menadżer projektów EUWT TATRY z o.o. Anna Sowińska, natomiast o bezpieczeństwie w poruszaniu się po ścieżkach opowiedział Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu asp. szt. Piotr Stanek.

Podinsp. Wojciech Chechelski z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie omówił zasady odpowiedzialnego korzystania z internetu i mediów społecznościowych.

Na zakończenie podkom. Dorota Garbacz z Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu zaprezentowała zawód policjanta oraz przedstawiła kolejne etapy rekrutacji do służby w policji.   

Konferencji towarzyszyły interaktywne stoiska policji oraz Prywatnych Szkół Średnich im. prof. Jana Venuleta w Nowym Targu, które cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem młodzieży biorącej udział w wydarzeniu. 

Poniżej relacja zdjęciowa z wydarzenia:

    Relacja z konferencji Wiedza kluczem do bezpieczeństwa Relacja z konferencji Wiedza kluczem do bezpieczeństwa Relacja z konferencji Wiedza kluczem do bezpieczeństwa Relacja z konferencji Wiedza kluczem do bezpieczeństwa Relacja z konferencji Wiedza kluczem do bezpieczeństwa Relacja z konferencji Wiedza kluczem do bezpieczeństwa Relacja z konferencji Wiedza kluczem do bezpieczeństwa