Relacja z seminarium w Nowym Targu

Jak wspierać dziedzictwo kulturowe na pograniczu? – odpowiedzi na to pytanie poszukiwali wspólnie uczestnicy seminarium zorganizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, które odbyło się w Nowym Targu 22.11.2019 r. w Ratuszu.

 

 

Część konferencyjna spotkania poświęcona była podsumowaniu dotychczas zrealizowanych i aktualnie realizowanych projektów w ramach współpracy polsko-słowackiej. Doświadczeniem ze wspierania lokalnej kultury na pograniczu podzielił się Dyrektor Biura Związku Euroregion Tatry Michał Stawarski i wiceburmistrz Nowego Targu Waldemar Wojtaszek. Uczestnicy mieli także szansę zobaczyć na żywo efekt realizacji jednego z projektów w trakcie prezentacji instrumentów pasterskich.

 

Doświadczenia i perspektywy Programu Interreg Polska-Słowacja zaprezentował Pan Grzegorz First, zwracając uwagę, że w chwili obecnej trwa przygotowywanie zasad Programu na kolejną perspektywę finansową w latach 2021-2027.

 

Kolejna część spotkania miała charakter praktyczny. W trakcie warsztatów uczestnicy poddawali pomysły w jaki sposób usprawnić współpracę w dziedzinie kultury na pograniczu polsko-słowackim, jakie są największe problemy, z którymi się spotykają i na jakie realne potrzeby mogłaby odpowiedzieć kolejna edycja programu Interreg.  

 

Ostatnim punktem spotkania była wizyta studyjna w Muzeum Drukarstwa, które powstało w ramach projektu „Śladami zabytków techniki z Podhala na Liptów”.

 

https://nowytarg24.tv/jak-wspierac-dziedzictwo-kulturowe-na-pograniczu/