Relacja z posiedzenia komitetu ds. mikroprojektów dla projektów parasolowych Euroregionu "Tatry"

Relacja z posiedzenia komitetu ds. mikroprojektów dla projektów parasolowych Euroregionu "Tatry"

 

W dniu 22 sierpnia 2019 roku w siedzibie Żylińskiego Samorządowego Kraju w Żylinie obradował Komitet ds. mikroprojektów Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

Komitet ds. mikroprojektów Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 zatwierdził do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego cztery mikroprojekty indywidualne złożone do Samorządowego Kraju Preszowskiego i Samorządowego Kraju Żylińskiego w ramach trzeciego naboru przeprowadzonego w projekcie parasolowym pt. „Wspólne kształcenie zawodowe na pograniczu polsko-słowackim” z 3 osi priorytetowej Programu.

Lista mikroprojektów zatwierdzonych/rezerwowych do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego