Relacja z wydarzenia „Odkrywanie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego ścieżki przyrodniczej Sigord”

W ramach działań inwestycyjnych mikroprojektu „Razem dla odkrycia naturalnego i kulturowego dziedzictwa ścieżek przyrodniczych Sigord i Tajch” przeprowadzono modernizację ścieżek przyrodniczych Sigord i Tajch. Na tych zmodernizowanych chodnikach wnioskodawca – LASY Republiki Słowackiej oraz polski partner PGL LP Nadleśnictwo Rymanów realizują tzw. „Miękkie działania” mikroprojektu. Jednym z takich działań była impreza „Odkrywanie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego ścieżki przyrodniczej Sigord”.

 

Prezentacja została zorganizowana dla grup docelowych mikroprojektu zagrożonych wykluczeniem, (dzieci i młodzież romska, dzieci z autyzmem lub innymi niepełnosprawnościami). Działanie koncentrowało się na bezpiecznym odkrywaniu przyrody i wykorzystaniu dobroczynnego wpływu środowiska leśnego na zdrowie psychiczne i fizyczne. W formie prezentacji terenowej zaprezentowano zmodernizowaną infrastrukturę ścieżek edukacyjnych, gdzie nauczyciele na poszczególnych przystankach wprowadzali dzieci w tematykę lasu – wspólnotę przyrody ożywionej i nieożywionej. Celem było, oprócz stworzenia warunków dla dzieci i młodzieży, budowanie relacji z ochroną środowiska.

Sukces imprezy potwierdzają uśmiechnięte twarze nie tylko dzieci, ale także leśnych nauczycieli.

Więcej o mikroprojekcie: https://www.lesy.sk/lesy/o-nas/projekty-spolupraca/projekty-eu/projekty/pl-sk-2014-2020/spolocne-za-objavovanim-prirodneho-kulturneho-dedicstva-naucnych-chodnikov-sigord-tajch.html

    Relacja z wydarzenia „Odkrywanie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego ścieżki przyrodniczej Sigord” Relacja z wydarzenia „Odkrywanie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego ścieżki przyrodniczej Sigord” Relacja z wydarzenia „Odkrywanie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego ścieżki przyrodniczej Sigord” Relacja z wydarzenia „Odkrywanie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego ścieżki przyrodniczej Sigord”