Relacja ze spotkania Wójtów i Burmistrzów w Preszowie

Około 400 przedstawicieli samorządu lokalnego spotkało się 22 kwietnia w Preszowie na wspólnym posiedzeniu, które zainicjował Samorządowy Kraj Preszowski. W spotkaniu wzięli również udział przedstawiciele Regionalnego Punktu Kontaktowego, którzy informowali uczestników wydarzenia o możliwościach jakie daje Program Interreg Polska – Słowacja 2021-2027.

Głównymi tematami spotkania były priorytety jakie stoją przed lokalnymi samorządami w perspektywie finansowanej 2021-2027. Omawiano dostępne źródła finansowania inwestycji w takich obszarach jak rozwój regionalny, zrównoważony transport publiczny, ochrona klimatu, gospodarka odpadami, turystyka czy inteligentne zarządzanie samorządami. W trwającym około 3 godziny spotkaniu uczestniczyło około 400 przedstawicieli miast i gmin. Oprócz paneli dyskusyjnych, uczestnicy mogli też pozyskać informacje na stoiskach, w tym porozmawiać z ekspertami Regionalnego Punktu Kontaktowego, którzy przygotowali na tę okazję specjalne materiały informacyjne.

Wydarzenia takie jak w Preszowie są idealną okazją do tego by dotrzeć do szerokiego grona potencjalnych wnioskodawców Programu Interreg Polska – Słowacja 2021-2027. Tym bardziej cieszy, że stoisko RPK w Preszowie cieszyło się dużym zainteresowaniem.

    Relacja ze spotkania Wójtów i Burmistrzów w Preszowie Relacja ze spotkania Wójtów i Burmistrzów w Preszowie Relacja ze spotkania Wójtów i Burmistrzów w Preszowie Relacja ze spotkania Wójtów i Burmistrzów w Preszowie