Remont Zabytkowej kolejki leśnej w Vychylovce zakończony sukcesem

Zakończono odbudowę prawie 2 km unikatowej linii kolejowej.

 

W czwartek (20.10.2022 r.) w skansenie Vychylovka w Nowej Bystrzycy na Słowacji oficjalnie przekazano zrekonstruowany odcinek wyjątkowej Zabytkowej leśnej kolejki wąskotorowej (sł. skr. HLUŽ). Odbyło się to przy udziale przewodniczącej Żylińskiego Kraju Samorządowego Eriki Jurinovej oraz polskich partnerów projektu Interreg – Gminy Rajcza i Parafii pod wezwaniem św. Wawrzyńca Diakona Męczennika i św. Kazimierza Królewicza w Rajczy.  Odbudowa Kolejki była możliwa dzięki Programowi Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 i projektowi „Wspólnie w harmonii przyrody, ciała i duszy” nr PLSK.01.01.00-SK-0100/17.

W ramach projektu przebudowano jeden z odcinków kolejki o długości około 2 km od stacji Kubátkovia do zajezdni kolejowej pod stacją Skanzen. Renowacja dotyczyła podtorza i nawierzchni kolejowej, peronu na stacji Kubátkovia, przejazdów kolejowych wraz z nowym okablowaniem, przebudowano również bocznicę na stacji Skanzen. Kolejka w Vychylovce jest obecnie jedyną działającą zwrotnicową pętlową kolejką linową w Europie i jedną z trzech tego typu na świecie. Ruch na przebudowanym odcinku linii rozpocznie się w sezonie wiosennym, po uzyskaniu niezbędnych pozwoleń. Nie możesz się doczekać przejażdżki?

W ramach projektu partnerzy p - Gmina Rajcza - wybudowała inhalatornię solankową w Rajczy, a Rzymskokatolicka Parafia św. Wawrzyńca D.M. i św. Kazimierza Królewicza w Rajczy wykonała remont zabytkowej plebani w Rajczy, w celu utworzenia ekspozycji muzealnej.

Dodatkowo, projektowi na etapie realizacji towarzyszyło także inne działanie miękkie tj. Sympozjum "Kultura, zdrowie, sacrum na pograniczu".

Wartość dofinansowania projektu z EFRR wynosi 1 726 243,74 EUR. 

Termin zakończenia projektu to 31.10.2022 r.

    Remont Zabytkowej kolejki leśnej w Vychylovce zakończony sukcesem Remont Zabytkowej kolejki leśnej w Vychylovce zakończony sukcesem Remont Zabytkowej kolejki leśnej w Vychylovce zakończony sukcesem Remont Zabytkowej kolejki leśnej w Vychylovce zakończony sukcesem Remont Zabytkowej kolejki leśnej w Vychylovce zakończony sukcesem Remont Zabytkowej kolejki leśnej w Vychylovce zakończony sukcesem