Rowerem przez Pogranicze – relacja z rajdu rowerowego

Regionalny Punkt Kontaktowy w Rzeszowie w niedzielę 16 października promował program i efekty jego realizacji podczas kolejnej edycji wydarzenia "Rowerem przez Pogranicze" - rajdzie rowerowym po Magurskim Parku Narodowym i okolicach. Jest to cykliczne wydarzenie zainicjowane w jednym z naszych projektów. Ponad 200 osób uczestniczących w rajdzie miało okazję cieszyć się złotą karpacką jesienią, czemu sprzyjała przepiękna, ciepła i słoneczna pogoda.

Projekt „Rowerem przez pogranicze – przyroda, kultura i historia na dwóch kołach” realizowany jest przy współpracy Słowackiej Gminy Nižna Polianka oraz Gminy Sękowa. Projekt ma na celu wzmocnienie transgranicznej współpracy partnerskiej w sferze wspólnej ochrony, rozwoju i promocji dziedzictwa kulturowego.

obrazek   obrazek obrazek   obrazek