Rozpoczęła się kolejna edycja konkursu REGIOSTARS AWARDS

Co roku Komisja Europejska nagradza projekty finansowane z funduszy unijnych, które wyróżniają się wysokim poziomem jakości i proponują nowe podejścia do rozwoju regionalnego.

 

Tegoroczna edycja jest poświęcona obszarom:

  • Inteligentna Europa: zwiększenie konkurencyjności lokalnych przedsiębiorstw w środowisku cyfrowym
  • Zielona Europa: ekologiczne i odporne społeczności w obszarach miejskich i wiejskich
  • Sprawiedliwa Europa: wspieranie włączenia społecznego i przeciwdziałania dyskryminacji
  • Zurbanizowana Europa: promowanie ekologicznych, zrównoważonych i opartych na obiegu zamkniętym systemów żywnościowych w miejskich obszarach funkcjonalnych
  • Temat roku: zwiększanie mobilności ekologicznej w regionach – Europejski Rok Kolei 2021

Zwycięzców wyłoni jury.

Ponadto, każdy będzie mógł zagłosować przez internet na wybrany przez siebie projekt. Wyłoniony tą drogą zwycięzca otrzyma nagrodę publiczności

Więcej o informacji na

https://ec.europa.eu/regional_policy/pl/regio-stars-awards/

Wierzymy, że polsko-słowackie przedsięwzięcia mogą osiągnąć sukces, dlatego zapraszamy beneficjentów do udziału w konkursie. Mogą Państwo liczyć na wkład i pomoc z naszej strony. Chętnych beneficjentów prosimy o kontakt z pracownikiem do spraw informacji i promocji, Aleksandrą Gierat (agierat@plsk.eu).