Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 481/2014 z dnia 4 marca 2014r.

Dokument

Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) nr 481 z 4 marca 2014.pdf

pdf 340 KB

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) NR 481/2014 z dnia 4 marca 2014 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1299/2013 w odniesieniu do przepisów szczególnych dotyczących kwalifikowalności wydatków w ramach programów EWT.