Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 2 sierpnia 2018 roku

Minister Inwestycji i Rozwoju wydał rozporządzenie zmieniające w sprawie pomocy de minimis i pomocy publicznej.

Pełną treść rozporządzenia można znaleźć tutaj.