Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 2 sierpnia 2018 roku

Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 2 sierpnia 2018 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej na lata 2014-2020.