Rozwiązanie systemowe nr 2 w zakresie wykorzystania środków programowych w 1. Osi priorytetowej Programu Interreg Polska-Słowacja 2014-2020

Komitet Monitorujący Programu Interreg Polska-Słowacja 2014-2020 zatwierdził decyzją nr 11/2023 rozwiązanie systemowe nr 2 w zakresie wykorzystania środków programowych w 1. Osi priorytetowej.

 

Rozwiązanie umożliwia wykorzystanie dodatkowych środków programowych i stanowi wsparcie beneficjentów, którzy w związku ze znacznym wzrostem cen rynkowych ponieśli wyższe koszty realizacji działań projektowych, niż wynika to z wniosków o dofinansowanie.

Dla porównania: rozwiązanie systemowe nr 1 pozwala na wykorzystanie oszczędności własnych i/lub innego partnera projektu na pokrycie różnic przetargowych (do kwoty dofinansowania przyznanego przez KM).

Szczegóły rozwiązania znajdziecie Państwo poniżej.

Wnioski o zmiany, z dołączonymi dokumentami potwierdzającymi, że w wyniku przeprowadzenia zamówienia publicznego koszty faktycznie poniesione przez PW/PP są/będą wyższe niż środki zaplanowane we wniosku o dofinansowanie można przesyłać za pośrednictwem systemu SL od 15.07.2023 r. do 30.07.2023 r.

Wniosek pozytywnie zweryfikowany przez WST wymaga zatwierdzenia przez IZ w porozumieniu z IK oraz podpisania aneksu do umowy w związku ze zwiększeniem kwoty dofinansowania projektu.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z opiekunami projektów.

 

Kurs waluty euro w przypadku polskich beneficjentów wynika z oficjalnego kursu księgowego publikowanego dla danego miesiąca przez Komisję Europejską.

W lipcu 2023 r. kurs euro wynosi: 1 euro = 4,4485 zł.

 

 Szczegóły rozwiązania systemowego nr 2 w 1. osi priorytetowej (pdf) 135.0 KB