RPK podkarpackie: Relacja z Majówki na Wilczaku

29 maja 2022 r. Regionalny Punkt Kontaktowy Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 w Rzeszowie brał udział w „Majówce na Wilczaku” w Błażowej. Podczas wydarzenia pracownicy RPK udzielali informacji na temat Programu, a także promowali projekty, które zostały w jego ramach zrealizowane.

 

Licznie zgromadzona podczas wydarzenia publiczność mogła również dowiedzieć się nieco więcej o współpracy transgranicznej pomiędzy Polską a Słowacją podczas konkursu wiedzy o Programie Interreg PL-SK. Zwycięzcy otrzymali atrakcyjne nagrody z logiem Programu, które z pewnością okażą się przydatne w zbliżającym się sezonie wakacyjnym. Uczestnicy „Majówki na Wilczaku” chętnie degustowali regionalne potrawy i podziwiali stoiska z rękodziełem. Najmłodsi bawili się w specjalnie przygotowanej strefie zabaw, a dorośli mogli posłuchać występów finalisty konkursu „Szansa na Sukces. Eurowizja Junior 2021” Miłosza Skierskiego, zespołu ludowego „Młoda Harta” oraz „The FoxCats”. Ponadto w trakcie pikniku odbył się rajd rowerowy z udziałem Rzeszowskiego Towarzystwa Rowerowego i Rowerowego Towarzystwa z Przeworska.