Skład Komitetu Monitorującego Programu

Skład Komitetu Monitorującego Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.