Spotkania promocyjno-informacyjne w woj. śląskim

Zapraszamy do udziału w spotkaniach promocyjno-informacyjnych pn. Poznaj ofertę Interreg Polska-Słowacja - wprowadzenie do Interreg 2021-2027 i efekty dotychczasowej współpracy.

 

W trakcie wydarzeń przedstawione zostaną m.in. informacje na temat specyfiki nowego programu, działań możliwych do realizacji, partycypacji w projektach z zakresu turystyki i kultury, wsparcia dla partnerów czy wykorzystania efektów dotychczasowych projektów w przygotowaniu nowych inicjatyw transgranicznych. Istnieje możliwość zgłoszenia się na indywidualne konsultacje pomysłów projektowych. Prosimy o zasygnalizowanie chęci uczestniczenia w konsultacjach na formularzu rejestracyjnym.

W celu dotarcia do jak najszerszego grona osób zainteresowanych Programem, planujemy spotkania w trzech różnych terminach i lokalizacjach:

  • Żywiec (Starostwo Powiatowe, ul. Krasińskiego 13) - 7 października 2022 r.
  • Bielsko-Biała (Urząd Miejski, Plac Ratuszowy 1) - 14 października 2022 r.
  • Strumień (Urząd Miejski, ul. Rynek 4) - 28 października 2022 r.

Zachęcamy do zapoznania się z programem wydarzeń i elektronicznej rejestracji: