Spotkanie informacyjne w woj. śląskim

Zapraszamy do udziału w spotkaniu informacyjnym organizowanym przez Regionalny Punkt Kontaktowy w województwie śląskim w dniu 19 stycznia 2018 roku. Spotkanie skierowane jest do potencjalnych wnioskodawców z województwa śląskiego i dotyczyć będzie projektów realizowanych w ramach III osi priorytetowej programu: Rozwój edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie.

Szczegółowe informacje wraz z formularzem zgłoszeniowym dostępne są tutaj.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu proszone są o rejestrację elektroniczną w terminie do 16 stycznia 2018 r.