Spotkanie promocyjno-informacyjne nt. Programu Interreg Polska - Słowacja