Spotkanie samorządów w Preszowie

W dniu 28 marca odbyło się spotkanie samorządów regionalnych i lokalnych zorganizowane przez Preszowski Kraj Samorządowy. Wzięło w nim udział ponad 300 przedstawicieli słowackich miast i gmin.

 

Na spotkaniu został zaprezentowany Program Interreg Polska – Słowacja 2021-2027.

Pracownicy Regionalnego Punktu Kontaktowego Kraju Preszowskiego w ramach wydarzenia opowiedzieli o zrealizowanych projektach, udzielali informacji o możliwościach tworzenia partnerstwa polsko-słowackiego, priorytetach programu, finansowaniu projektów oraz harmonogramie planowanych naborów w 2023 roku.

stoisko RPK pracownicy RPK przekazują ulotkę odwiedzacającym  scena oraz widownia wydarzenia

fot. Regionalny Punkt Kontaktowy w Preszowie