Sprawozdanie roczne z postępów wdrażania programu w latach 2014-2015