Sprawozdanie roczne z realizacji Programu Interreg V-A Polska-Słowacja w 2018 r.

Dokument

Sprawozdanie roczne za 2018 zatwierdzone przez KE

pdf 2.06 MB

18.07.2019 r. Komisja Europejska przyjęła sprawozdanie roczne z realizacji Programu Interreg V-A Polska-Słowacja w roku 2018.