Sprawozdanie z realizacji Programu w 2019 r. zatwierdzone przez Komisję Europejską

Komisja Europejska zatwierdziła roczne sprawozdanie z realizacji programu INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020 za 2019 rok.

 

Poniżej znajdą Państwo zarówno pełny tekst sprawozdania, jak i jego streszczenie w wersji dostępnej, dostosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.