Sprawozdanie z realizacji programu za rok 2020

23.06.2021 Komisja Europejska zatwierdziła roczne sprawozdanie z realizacji programu INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020 za 2020 rok.

 

Przedstawiamy pełny tekst sprawozdania i jego streszczenie w wersji dostępnej, dostosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.