Stowarzyszenie Region Beskidy ogłasza nabór mikroprojektów

W dniu 4 czerwca 2019 r. Stowarzyszenie Region Beskidy, jako partner wiodący projektu parasolowego realizowanego z Wyższą Jednostką Terytorialną Żylina uruchomiło nabór mikroprojektów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska Słowacja 2014 - 2020.

 

 

V Nabór jest uruchomiony dla:

- 1 osi priorytetowej programu „Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza” (dostępna w V naborze alokacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego –  1 700 000,00 EUR Euroregion Beskidy, 703 190,00 EUR WJT Żylina)

 

IV Nabór jest uruchomiony dla:

- 3 osi priorytetowej programu „Rozwój edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie” (dostępna w IV naborze alokacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 220 000,00 EUR Euroregion Beskidy, 94 200,00 EUR WJT Żylina)

 

 

Nabór trwa od 04.06.2019 do 31.07.2019 do godz. 15:00

 

Szczegóły naboru znajdują się na stronach internetowych partnerów projektów parasolowych: Stowarzyszenie Region Beskidy oraz WJT Żylina.

 

Odpowiedzi na pytania dotyczące naborów udzielają poszczególni partnerzy projektów parasolowych.

Więcej informacji