Stowarzyszenie "Region Beskidy": Przedłużenie V naboru wniosków o dofinansowanie mikroprojektów

Stowarzyszenie „Region Beskidy” przedłuża termin składania wniosków o dofinansowanie mikroprojektów do 31 sierpnia br. w ramach 3 osi priorytetowej „Rozwój edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie” Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020. 

Szczegółowe informacje:
http://www.euroregion-beskidy.pl/2020/08/04/przedluzony-termin-naboru-wnioskow/