Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko dla programu

Dokument

Prognoza oddziaływania na środowisko programu PL-SK 2014-2020.pdf

pdf 3.02 MB
Celem opracowania Prognozy oddziaływania na środowisko projektu programu, zgodnie z obowiązującymi przepisami i uzgodnieniami, była kompleksowa analiza możliwego oddziaływania na poszczególne elementy środowiska, przewidzianych w programie działań, ocena występowania oddziaływań skumulowanych, analiza możliwości zastosowania rozwiązań alternatywnych oraz potrzeby wykonania działań kompensacyjnych.