System SL 2014: Co to jest harmonogram płatności? Kiedy należy go przygotować?

Harmonogram płatności jest narzędziem dostarczającym informacji o przewidywanych wartościach wydatków (ogółem i kwalifikowalnych), jakie partnerzy planują ponieść w kolejnych kwartałach realizacji projektu.

Harmonogram płatności jest uzupełniany w SL 2014 przez każdego z partnerów niezwłocznie po podpisaniu umowy o dofinansowanie oraz aktualizowany przy składaniu częściowych wniosków o płatność.

Zbiorczy harmonogram płatności jest generowany przez partnera wiodącego na podstawie częściowych harmonogramów płatności a następnie przesyłany do WST za pośrednictwem SL 2014.