Szkolenia dla potencjalnych wnioskodawców dla II osi priorytetowej

W związku z trwającym naborem dla drugiej osi priorytetowej programu Wspólny Sekretariat Techniczny programu Interreg Polska-Słowacja organizuje szkolenia dla potencjalnych wnioskodawców.

Szkolenia są dedykowane priorytetowi inwestycyjnemu „Zwiększanie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi", co oznacza, że szczególny nacisk będzie położony na informacje dotyczące tego priorytetu i specyficznych warunków podanych w ogłoszeniu o naborze.

Dwudniowe szkolenia (moduł ogólny i moduł warsztatowy) organizowane są w pięciu miejscowościach na terenie obszaru wsparcia programu - po jednym w każdym z regionów. Po stronie polskiej szkolenia będą prowadzone w języku polskim, natomiast po stronie słowackiej w języku słowackim.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc udział w szkoleniach wymaga wcześniejszej rejestracji.

Szczegóły dotyczące planowanych szkoleń znajdują się w zakładce „Jak skorzystać z programu” - „Weź udział w szkoleniach”.