Szkolenia dla wnioskodawców projektów związanych z turystyka i kulturą, elektromobilnością i współpracą instytucjonalną

W związku z trwającymi naborami w programie Interreg Polska - Słowacja 2021-2027 na projekty, zapraszamy na szkolenia dla wnioskodawców.

 

 • 15.06.2023 r. – Rzeszów, Rezydencja Alabaster, ul. Ks. Stafieja 8

Przedmiot szkolenia będzie dotyczył:

Priorytetu 3. Twórcze i atrakcyjne turystycznie Pogranicze, cel szczegółowy: wzmacnianie roli kultury i zrównoważonej turystyki w rozwoju gospodarczym, włączeniu społecznym i innowacjach społecznych

Priorytetu 2. Lepiej połączone Pogranicze, cel szczegółowy: rozwój i udoskonalanie zrównoważonej, odpornej na zmiany klimatu, inteligentnej i intermodalnej mobilności na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, w tym poprawa dostępności do TEN-T oraz mobilności transgranicznej - działania związane z poprawą dostępu do atrakcji turystycznych o znaczeniu transgranicznym transportem publicznym i/lub innymi ekologicznie przyjaznymi środkami transportu poza miastami (elektromobilność)

Zainteresowanych udziałem w szkoleniu prosimy o przesyłanie zgłoszeń na adres e-mail: ewt@podkarpackie.pl w terminie do dnia 7.06.2023 r.

O rejestracji decyduje kolejność zgłoszeń.

Formularz rejestracyjny wraz z agendą szkolenia: https://ewt.podkarpackie.pl/index.php/aktualnosci-punktu

 

 • 20.06.2023 r. – Nowy Sącz Miasteczko Galicyjskie, ul. Lwowska 226

Przedmiot szkolenia będzie dotyczył:

Priorytetu 3. Twórcze i atrakcyjne turystycznie Pogranicze, cel szczegółowy: wzmacnianie roli kultury i zrównoważonej turystyki w rozwoju gospodarczym, włączeniu społecznym i innowacjach społecznych

Priorytetu 2. Lepiej połączone Pogranicze, cel szczegółowy: rozwój i udoskonalanie zrównoważonej, odpornej na zmiany klimatu, inteligentnej i intermodalnej mobilności na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, w tym poprawa dostępności do TEN-T oraz mobilności transgranicznej - działania związane z poprawą dostępu do atrakcji turystycznych o znaczeniu transgranicznym transportem publicznym i/lub innymi ekologicznie przyjaznymi środkami transportu poza miastami (elektromobilność)

Zainteresowanych udziałem w szkoleniu prosimy o przesyłanie zgłoszeń na adres e-mail: grzegorz.first@umwm.malopolska.pl w terminie do dnia 16.06.2023 r.

O rejestracji decyduje kolejność zgłoszeń.

Agenda szkolenia:  Agenda szkolenia_Nowy Sącz (pdf) 210.0 KB

 

 • 21.06.2023 r. – Bielsko-Biała, sala konferencyjnej Hotelu Szyndzielnia w Bielsku-Białej, al. Armii Krajowej 220

Przedmiot szkolenia będzie dotyczył:

Priorytetu 3. Twórcze i atrakcyjne turystycznie Pogranicze, cel szczegółowy: wzmacnianie roli kultury i zrównoważonej turystyki w rozwoju gospodarczym, włączeniu społecznym i innowacjach społecznych

Priorytetu 2. Lepiej połączone Pogranicze, cel szczegółowy: rozwój i udoskonalanie zrównoważonej, odpornej na zmiany klimatu, inteligentnej i intermodalnej mobilności na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, w tym poprawa dostępności do TEN-T oraz mobilności transgranicznej - działania związane z poprawą dostępu do atrakcji turystycznych o znaczeniu transgranicznym transportem publicznym i/lub innymi ekologicznie przyjaznymi środkami transportu poza miastami (elektromobilność)

Zainteresowanych udziałem w szkoleniu prosimy o rejestrację on-line do 16 czerwca br.

O rejestracji decyduje kolejność zgłoszeń.

Formularz rejestracyjny wraz z agendą szkolenia: https://ewt.slaskie.pl/czytaj/szkolenia_dla_wnioskodawcow_interreg_polska_slowacja_2021_2027

 

 • 22.06.2023 r. – Bielsko-Biała, sala konferencyjnej Hotelu Szyndzielnia w Bielsku-Białej, al. Armii Krajowej 220

Przedmiot szkolenia będzie dotyczył:

Priorytetu 4. Współpraca instytucji i mieszkańców, cel szczegółowy: zwiększenie zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych, w szczególności tych, którym powierzono zarządzanie konkretnym terytorium i zainteresowanych stron.

Zainteresowanych udziałem w szkoleniu prosimy o rejestrację on-line do 16 czerwca br.

O rejestracji decyduje kolejność zgłoszeń.

Formularz rejestracyjny wraz z agendą szkolenia: https://ewt.slaskie.pl/czytaj/szkolenia_dla_wnioskodawcow_interreg_polska_slowacja_2021_2027

 

 • 6.07.2023 r., Rzeszów - Hotel Rzeszów, al. J. Piłsudskiego 44

Priorytetu 4. Współpraca instytucji i mieszkańców, cel szczegółowy: zwiększenie zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych, w szczególności tych, którym powierzono zarządzanie konkretnym terytorium i zainteresowanych stron.

Zainteresowanych udziałem w szkoleniu prosimy o przesyłanie zgłoszeń na adres e-mail: ewt@podkarpackie.pl w terminie do dnia 30.06.2023 r.

O rejestracji decyduje kolejność zgłoszeń.

Formularz rejestracyjny wraz z agendą szkolenia: https://ewt.podkarpackie.pl/index.php/aktualnosci-punktu

 

 • szkolenie online „pomoc publiczna”

Szczegóły dotyczące szkolenia zostaną podane w najbliższym czasie.

 

Tematyka szkoleń:

 • informacje o Programie,
 • logika projektu i planowanie zadań,
 • ocena i kryteria wyboru projektów,
 • budżet,
 • informacja i promocja.

Szkolenia są przeznaczone dla wnioskodawców z Polski (będą prowadzone w języku polskim).

Informacja o szkoleniach przeznaczonych dla wnioskodawców ze Słowacji, znajduje się na stronie internetowej programu: https://sk.plsk.eu/-/skolenia-pre-ziadatelov-programu-interreg-polsko-slovensko-2021-2027-cestovny-ruch-elektromobilita-institucionalna-spolupraca