Szkolenie dla potencjalnych wnioskodawców Programu w województwie Małopolskim

W związku z planowanym naborem dla II i III  osi priorytetowej programu (t.j. Zrównoważony transport transgraniczny oraz Rozwój edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie), Wspólny Sekretariat Techniczny programu Interreg Polska-Słowacja wraz z Regionalnym Punktem Kontakowym w województwie Małopolskim organizuje szkolenie dla potencjalnych wnioskodawców.

Szkolenie odbędzie się w Krakowie w dniach 28 lutego – 1 marca 2018 r. Dokładna lokalizacja szkolenia zostanie podana wkrótce.

Szkolenie prowadzone będzie w języku polskim. Udział w szkoleniu jest bezpłatny. W ramach szkolenia zapewniony jest posiłek, natomiast koszty dojazdu i nocleg pokrywa uczestnik. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc wymagana jest rejestracja. W szkoleniu mogą wziąć udział maksymalnie trzy osoby z jednej instytucji. W związku z powyższym, uprzejmie prosimy przesłanie zgłoszenia swojej obecności na adres mailowy grzegorz.first@umwm.pl do 21 lutego 2018 r.

Dodatkowe informacje w tym program szkolenia, dostępne są na Regionalnego Punktu Kontaktowego stronie Europejskiej Współpracy Terytorialnej w Małopolsce.