Szkolenie dla potencjalnych wnioskodawców Programu w województwie Śląskim

W związku z planowanym naborem dla II i III  osi priorytetowej programu (t.j. Zrównoważony transport transgraniczny oraz Rozwój edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie), Wspólny Sekretariat Techniczny programu Interreg Polska-Słowacja wraz z Regionalnym Punktem Kontakowym w województwie Śląskim organizuje szkolenie dla potencjalnych wnioskodawców.

Szkolenie odbędzie się w Bielsku - Białej w dniach 22 - 23.02. 2018 w Beskidzkim Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne, ul. 1 Dywizji Pancernej 45, Bielsko-Biała

Szkolenie prowadzone będzie w języku polskim. Udział w szkoleniu jest bezpłatny. W ramach szkolenia zapewniony jest posiłek, natomiast koszty dojazdu i nocleg pokrywa uczestnik. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc wymagana jest rejestracja. W szkoleniu mogą wziąć udział maksymalnie trzy osoby z jednej instytucji. W związku z powyższym, uprzejmie prosimy o wypełnienie formularza rejestracyjnego do dnia 15 lutego 2018 roku.

Dodatkowe informacje w tym program szkolenia, dostępne są na stronie Województwa Śląskiego.