Szkolenie dla wnioskodawców II osi priorytetowej (nabór projektów drogowych)

Zapraszamy na szkolenie wszystkich zainteresowanych złożeniem wniosku w ramach 2. osi priorytetowej Programu Interreg V-A Polska-Słowacja - "Zwiększanie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi". Nabór wniosków trwa od 01.07.2019 do 16.09.2019.

 

Szkolenie obejmuje moduł ogólny oraz warsztatowy. Pierwszy zawiera najważniejsze informacje niezbędne do złożenia wniosku w prowadzonym naborze. Drugi zostanie poświęcony pracy z Generatorem wniosków.

Szkolenie odbędzie się 17.07.2019 r. w Krakowie w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim (sala 201).

Ze względów organizacyjnych prosimy o wcześniejszą rejestrację, najpóźniej do 12.07.2019 r.

Zgłoszenia prosimy kierować do Regionalnych Punktów Kontaktowych:

  • Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego: p. Grzegorz First,
    e-mail: grzegorz.first@umwm.pl, tel.: +48 12 29 90 634,
  • Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego: p. Kasper Bosek, e-mail:
    k.bosek@podkarpackie.pl, tel.:  +48 17 747 64 25
  • Regionalny Punkt Kontaktowy w Katowiciach: p. Ewelina Trzebuniak, mail:
    ewelina.trzebuniak@slaskie.pl, tel.: +48 32 77 99 258.

W szkoleniu mogą wziąć udział maksymalnie dwie osoby z jednej instytucji.

Szkolenie będzie prowadzone w języku polskim i słowackim.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. W ramach szkolenia zapewniony jest posiłek. Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu i noclegu.

Zachęcamy do przyniesienia własnego sprzętu komputerowego, który będzie pomocny w trakcie warsztatów.