Szkolenie dla Wnioskodawców mikroprojektów

W związku z trwającym drugim naborem wniosków o dofinansowanie mikroprojektów w ramach  projektu parasolowego  „Wspólne kształcenie zawodowe na pograniczu polsko - słowackim", Związek Euroregion "Tatry"  zaprasza w dniu 3 października  2018 r. do Ośrodka Współpracy Polsko-Słowackiej w Nowym Targu (ul. Sobieskiego 2), na bezpłatne, jednodniowe  szkolenie dotyczące zasad aplikowania o środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Szkolenie adresowane jest do  potencjalnych wnioskodawców z obszaru wsparcia Programu tj. z terenu powiatów: gorlickiego, limanowskiego, myślenickiego, nowosądeckiego, nowotarskiego, tatrzańskiego,  chrzanowskiego i olkuskiego oraz miasta Nowy Sącz. 

Pisemne zgłoszenia udziału w szkoleniu należy przesyłać w terminie  do dnia 2 października  2018 r. do godz. 14.00  pocztą elektroniczną na adres e-mail: pwt@euroregion-tatry.eu. Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność  zgłoszenia.

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami w załącznikach, gdzie znajdą Państwo informację o ogłoszeniu drugiego naboru mikroprojektów z II osi priorytetowej Programu, ramowy program szkolenia oraz formularz zgłoszenia uczestnictwa.