Szkolenie dla wnioskodawców projektów drogowych

Podajemy do wiadomości zaproszenie na szkolenie dla wnioskodawców Programu Interreg Polska − Słowacja 2021-2027.

 

W związku z trwającym naborem w programie Interreg Polska - Słowacja na projekty drogowe w zakresie priorytetu 2. Lepiej połączone pogranicze, zapraszamy na szkolenie dla wnioskodawców, które odbędzie się 12 stycznia 2023 r. w Krakowie (Muzeum Armii Krajowej, ul. Wita Stwosza 12).

Zainteresowanych udziałem prosimy o przesyłanie zgłoszeń na adres e-mail: Grzegorz.First@umwm.malopolska.pl, w terminie do 9 stycznia 2023 r.

O dofinansowanie mogą ubiegać się projekty drogowe (drogi wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi):

  • znajdujące się w pasie do 30 km od granicy państwa i prowadzące bezpośrednio do granicy państwa,
  • znajdujące się w pasie do 30 km od granicy państwa i łączące się z drogami prowadzącymi bezpośrednio do granicy.

Okres realizacji projektu to maksymalnie 24 miesiące a dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi od 500 tys. do 4 mln euro.

Szczegółowe informacje znajdują się w rozdziale 2.6 Podręcznika Programu Interreg Polska-Słowacja 2021-2027.

Tematyka szkolenia:

  • informacje o Programie,
  • logika projektu i planowanie zadań,
  • ocena i kryteria wyboru projektów,
  • budżet,
  • informacja i promocja.

Agenda szkolenia  (plik do pobrania). (pdf) 168.0 KB

Szkolenie jest przeznaczone dla wnioskodawców z Polski (będzie prowadzone w języku polskim). Informacja o pozostałych szkoleniach, w tym również przeznaczonych dla wnioskodawców ze Słowacji, znajduje się na stronie internetowej programu:

Szkolenia dla wnioskodawców Programu Interreg Polska − Słowacja 2021-2027 - Widok wiadomości - Interreg Polska-Słowacja 2014-2020 (plsk.eu)