Szkolenia dla wnioskodawców projektów związanych z klimatem i bioróżnorodnością

Podajemy do wiadomości aktualny harmonogram szkoleń dla wnioskodawców Programu Interreg Polska − Słowacja 2021-2027.

 

W związku z trwającymi naborami w programie Interreg Polska - Słowacja na projekty w zakresie priorytetu 1. Przyjazne naturze i bezpieczne pogranicze, zapraszamy na szkolenia dla wnioskodawców, które odbędą się w trzech odrębnych lokalizacjach:

  • 20 stycznia 2023 r. w Bielsku-Białej (Sala nr 122 w Starostwie Powiatowym, ul. Piastowska 40). Zainteresowanych udziałem w szkoleniu w Bielsku-Białej prosimy o rejestrację poprzez wypełnienie formularza w terminie do 16 stycznia 2023 r.

Formularz rejestracyjny: Rejestracja na wydarzenie - EWT 2014-2020 (slaskie.pl)

Agenda szkolenia:   Agenda do pobrania (pdf) 169.0 KB

  • 23 stycznia 2023 r. w Rzeszowie (Hotel Falcon, ul. Jastrzębia 29). Zainteresowanych udziałem w szkoleniu w Rzeszowie prosimy o przesyłanie zgłoszeń na adres e-mail: ewt@podkarpackie.pl, w terminie do 13 stycznia 2023 r. 
  • 24 stycznia 2023 r. w Nowym Targu (Biuro Związku Euroregion „Tatry” w Nowym Targu, ul. Jana III Sobieskiego 2, 34-400 Nowy Targ). Zainteresowanych udziałem w szkoleniu prosimy o przesyłanie zgłoszeń na adres e-mail: grzegorz.first@umwm.malopolska.pl, w terminie do 20 stycznia 2023 r.

Agenda szkolenia:  Agenda do pobrania (pdf) 133.0 KB

Nabory w ramach priorytetu 1. obejmują 2 cele szczegółowe: 

1. Wspieranie przystosowania się do zmian klimatu i zapobiegania ryzyku związanemu z klęskami żywiołowymi i katastrofami, a także odporności, z uwzględnieniem podejścia ekosystemowego - ogłoszenie o naborze

Dofinansowanie mogą uzyskać projekty związane z przystosowaniem do zmian klimatu i ochroną przed klęskami żywiołowymi.

2. Wzmacnianie ochrony i zachowania przyrody, różnorodności biologicznej oraz zielonej infrastruktury, w tym na obszarach miejskich, oraz ograniczanie wszelkich rodzajów zanieczyszczenia - ogłoszenie o naborze

Dofinansowanie mogą uzyskać projekty związane z ochroną przyrody i zachowaniem bioróżnorodności.

Szczegółowe informacje znajdują się w rozdziale 2.6 Podręcznika Programu.

Tematyka szkolenia:

  • informacje o Programie,
  • logika projektu i planowanie zadań,
  • ocena i kryteria wyboru projektów,
  • budżet,
  • informacja i promocja.

Szkolenia są przeznaczone dla wnioskodawców z Polski (będą prowadzone w języku polskim). Informacja o pozostałych szkoleniach, w tym również przeznaczonych dla wnioskodawców ze Słowacji, znajduje się na stronie internetowej programu: Szkolenia dla wnioskodawców Programu Interreg Polska − Słowacja 2021-2027 - Widok wiadomości - Interreg Polska-Słowacja 2014-2020 (plsk.eu)