Szkolenie online dla wnioskodawców z pomocy publicznej

Podajemy do wiadomości zaproszenie na szkolenie dla wnioskodawców Programu Interreg Polska − Słowacja 2021-2027.

 

W związku z trwającymi naborami w programie Interreg Polska - Słowacja 2021-2027, zapraszamy na szkolenie online dla wnioskodawców dotyczące pomocy publicznej, które odbędzie się 27 stycznia 2023 r. w godz. 9:00 - 17:00 na platformie ZOOM.

 

Tematyka szkolenia:

  • przesłanki wykorzystywane w teście pomocy publicznej,
  • pojęcie działalności gospodarczej oraz przykłady niegospodarczego wykorzystania infrastruktury,
  • kryterium korzyści gospodarczej w projekcie,
  • identyfikacja pomocy w trzech typach projektów,
  • pomocnicza działalność gospodarcza,
  • warunki i procedury związane z udzielaniem pomocy de minimis,
  • warunki i procedury związane z udzielaniem pomocy publicznej na koszty ponoszone przez przedsiębiorstwa uczestniczące w projektach Interreg,
  • obowiązki podmiotu udzielającego pomocy oraz beneficjenta pomocy,
  • kryteria określające status mikro, małego i średniego przedsiębiorstwa.

Agenda szkolenia:  Szkolenie Pomoc publiczna (pdf) 131.0 KB

Szkolenie jest przeznaczone dla wnioskodawców z Polski i Słowacji (będzie prowadzone w języku polskim z tłumaczeniem na język słowacki), którzy planują złożyć wniosek w naborach ogłoszonych w grudniu 2022 r. (tj. drogi, bioróżnorodność, klimat).

Jednocześnie dla wnioskodawców przyszłych naborów planowane jest przeprowadzenie szkolenia w terminie późniejszym (tj. po ogłoszeniu naborów).

Kwestie techniczne dotyczące udziału w szkoleniu:

By wziąć udział w szkoleniu należy dysponować urządzeniem z dostępem do sieci Internet i odpowiednio skonfigurowaną przeglądarką obsługującą pliki cookies oraz javascript.

W dniu szkolenia należy kliknąć w poniższy link:

https://cpe-gov-pl.zoom.us/j/99605563018?pwd=Nm5nNjVNaVdwVmJmZXc4SGYvYXEzdz09
Passcode: 601926

Po zalogowaniu się, na panelu na dole okna, pojawi się możliwość wyboru języka (“interpretation”). Aby wysłuchać webinarium w języku polskim, prosimy o wybór kanału polskiego, aby wysłuchać w języku słowackim – prosimy o wybór kanału słowackiego.

 

Biorąc udział w szkoleniu jego uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Centrum Projektów Europejskich Warszawa, ul. Domaniewska 39A danych osobowych w postaci danych rejestrowych (nazwy użytkownika, wizerunku/awatara oraz adresu IP urządzenia, poprzez które wezmą udział w szkoleniu). Dane nie będą przekazywane do krajów trzecich i będą przechowywane przez okres archiwizacyjny. Więcej informacji o obowiązkach informacyjnych RODO na stronie www.cpe.gov.pl w zakładce RODO.