SZLAK KULTURY WOŁOSKIEJ

szlakwoloski.eu

Czas trwania:    01.11.2016 - 31.10.2018
Dofinansowanie z EFRR:    1 571 801,98 euro
Partner Wiodący:    Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia“

Partnerzy: Województwo Podkarpackie, Województwo Małopolskie, Związek Podhalan w Polsce, Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER, Detská organizácia Fénix, o.z. Územná organizácia Snina, Regionálna rozvojová agentúra Svidník, Obec Oravská Polhora, Obec Malatiná, Obec Zázrivá

obrazekobrazek

Głównym zadaniem projektu jest wyznaczenie Szlaku Kultury Wołoskiej – międzynarodowego szlaku kulturowego bazującego na dziedzictwie wołoskim. Szlak ma strukturę wielolinearną, tj. nie ma jednej precyzyjnie wytyczonej ścieżki, lecz odzwierciedla ogólny kierunek wyznaczony trasami pierwotnych wędrówek wołoskich. Na szlaku umieszczo m.in. tablice edukacyjne zlokalizowane w miejscach o żywej kulturze pasterskiej (np. przy bacówkach).

Szlak Kultury Wołoskiej prezentuje dorobek kultury Wołochów jednych z „Ojców Europy”, depozytariuszy i emisariuszy kultury gór. Wołosi to grupa etniczna pochodząca z Półwyspu Bałkańskiego, która dotarła na ziemie polskie w XIV wieku i poprzez asymilację z ludnością ruską dała początek takim grupom etnicznym jak Łemkowie, Bojkowie czy Hucułowie. Wołosi prowadzili koczowniczy lub półosiadły tryb życia. Zajmowali się głównie wypasem owiec. I to właśnie tę kulturę, tradycję i obyczaje pasterskie, charakterystyczne budownictwo i rzemiosło na obszarze wsparcia programu wskrzesza projekt realizowany w ramach Programu Interreg Polska – Słowacja.

Równorzędnie do tworzenia szlaku, prowadzone były działania w ramach Uniwersytetu Karpackiego – popularyzujące kulturę wołoską oraz jej znaczenie dla lokalnych społeczności. Odbyły się seminaria naukowe i popularnonaukowe dotyczące Karpat, warsztaty edukacyjne z zakresu kultury pasterskiej i dziedzictwa przyrodniczego, warsztaty kulinarne, rękodzielnicze, wystawy, festiwale i inne. Uzupełnieniem działań były Spotkania na Wołoskim szlaku – czyli cykl imprez pełniących rolę edukacyjno-promocyjną, podnoszących poziom wykorzystania lokalnego dziedzictwa. Były to autentyczne widowiska folklorystyczne promujące lokalną muzyki, kuchnię oraz obyczaje związanych z wypasem owiec. 

Projekt został nagrodzony podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy

Więcej o projekcie można przeczytać tutaj.