Terminy szkoleń dla potencjalnych wnioskodawców marcowych naborów

W związku ze zbliżającym się naborem na projekty dla:
II osi priorytetowej programu: zrównoważony transport transgraniczny – transport multimodalny
III osi priorytetowej:  rozwój edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie

Pragniemy zaprezentować terminy oraz lokalizację szkoleń dedykowanych dla potencjalnych wnioskodawców

  1. 13 – 14.02.2018 Preszów (rejestracja otwarta)
  2. 15 – 16.02.2018 Żylina (rejestracja otwarta)
  3. 22 – 23.02.2018 Bielsko - Biała (rejestracja otwarta)
  4. 26 – 27.02.2018 Rymanów (rejestracja otwarta)
  5. 28.02 – 01.03.2018 Kraków (rejestracja otwarta)

Rejestracja na szkolenie w PreszowieŻylinieBielsku - BiałejRymanowie i Krakowie jest OTWARTA . Informacja o rejestracji na pozostałe szkolenia publikowana będzie na bieżąco na stronie internetowej Programu.

Szkolenia prowadzone są w języku polskim i słowackim w zależności od lokalizacji. Udział w szkoleniu jest bezpłatny. W ramach szkolenia zapewniony jest posiłek, natomiast koszty dojazdu i nocleg pokrywa uczestnik. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc wymagana jest rejestracja. W szkoleniu mogą wziąć udział maksymalnie trzy osoby z jednej instytucji.  Szkolenie jest dwudniowe i obejmuje moduł ogólny oraz warsztatowy. Pierwszy zawiera najważniejsze informacje niezbędne do złożenia wniosku w naborze dla wyżej wymienionego priorytetu inwestycyjnego. Drugi zostanie poświęcony pracy z generatorem wniosków, czyli narzędziem on-line służącym do wypełniania i składania wniosków o dofinansowanie.

Ramowy plan szkolenia dostępny jest w załączniku poniżej.

Zachęcamy do licznego i aktywnego uczestnictwa oraz do indywidualnych konsultacji koncepcji projektowych prowadzonych podczas w szkoleń.