Transport multimodalny w Programie INTERREG Polska-Słowacja

Przedstawiamy Państwu materiał dotyczący zasad realizacji projektów w ramach celu szczegółowego osi priorytetowej II. „Zwiększenie dostępności transgranicznej obszaru pogranicza poprzez rozwój transportu multimodalnego” oraz przykłady projektów realizujących ten cel w innych programach INTERREG. Mamy nadzieję, że ułatwi on Państwu poruszanie się w zasadach programowych oraz przybliży działania jakie mogą zostać sfinansowane w ramach programu, a także podpowie, jak skorzystać z konsultacji w trakcie przygotowywania projektów. Przedstawione przykłady mogą stanowić inspirację do podnoszenia jakości własnych pomysłów i projektów.