Trzecie posiedzenie Grupy Roboczej ds. przygotowania projektu programu 2021-2027

13.02.2020 r. w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim Katowicach odbyło się kolejne posiedzenie Grupy Roboczej do spraw przygotowania projektu programu współpracy transgranicznej Interreg Polska-Słowacja 2021-2027.

 

W trakcie spotkania:

  • kontynuowaliśmy prace nad analizą społeczno-gospodarczą obszaru wsparcia (dyskusja nad zakresem niezbędnych uzupełnień na podstawie uwag zgłoszonych przez członków GR),
  • omówiliśmy wyniki przeprowadzonych badań delfickich oraz warsztatów eksperckich,
  • podjęliśmy panel walidacyjny (podsumowujący) wyniki analizy SWOT/TOWS.

Kolejne posiedzenie Grupy Roboczej odbędzie się 11-12 marca 2020 r.

Członkowie Grupy Roboczej przy stolikach patrzący na prezentację na ekranie. Obok ekranu stoją roll-upy programu