Uroczyste otwarcie nowej drogi na odcinku Jaworzynka – Čierne – Skalité, etap 2

29 maja 2018 roku odbyło się uroczyste otwarcie nowej inwestycji drogowej zrealizowanej w ramach projektu Budowa transgranicznego połączenia komunikacyjnego Jaworzynka – Čierne – Skalité, etap 2. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali: Wójt Gminy Istebna Henryk Gazurek, Zastępca Wójta Gminy Istebna Józef Polok, Sołtys Jaworzynki Paweł Rucki, Starosta Gminy Čierne Pavol Gomola, Zastępca Starosty Jan Ďurica oraz wicewojewoda kraju Żylińskiego Peter Dobeš. Na uroczystości obecny był również Pan Peter Balun przedstawiciel Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi Republiki Słowackiej. Nowe połączenie drogowe od lat było brakującym ogniwem infrastrukturalnym pomiędzy gminami Istebna i Čierne, które obecnie skróci dojazd pomiędzy sąsiadującymi miejscowościami o ponad 20 km.

obrazek

Gmina Istebna i Obec Čierne, choć bezpośrednio do siebie przylegają,  nie posiadały dotychczas bezpośredniego drogowego połączenia przez polsko-słowacką granicę. Owa sytuacja stanowiła ogromne utrudnienie dla ruchu turystycznego i lokalnego i przyczyniała się do osłabiania kontaktów transgranicznych na tym odcinku pogranicza.  W ramach projektu po polskiej stornie granicy wybudowano zupełnie nowy odcinek drogi o długości 715 metrów wraz z obiektem mostowym. Natomiast po stronie słowackiej udało się zmodernizować 1800 metrów i wybudować 205 metrów nowej trasy. Całość transgranicznej inwestycji stanowi jeden ciąg komunikacyjny biegnący z Jaworzynki przez Skalite do Čiernego. Projekt obejmuje modernizację dróg w ramach szlaku drogowego wokół Trójstyku, miejsca styku granic: polskiej, słowackiej i czeskiej, o ogromnym znaczeniu i potencjale turystycznym. Wartością dodaną jest również powstanie zupełnie nowego przejścia granicznego, które jest dosłownym przykładem efektu transgranicznego projektu.  

obrazek

W odniesieniu do planowanych wskaźników, szacuje się, że łączna liczba użytkowników nowopowstałych dróg stanowi liczbę około 25 000 osób w skali roku. Składają się na nią: mieszkańcy wsi Jaworzynka ( ok. 3200 osób), turyści i wycieczkowicze przebywający w gminie Istebna (ok. 10 000 osób rocznie), mieszkańcy gminy Čierne (ok. 4300 osób), turyści i wycieczkowicze przebywający w gminie Čierne (ok. 6000 osób rocznie). Projekt otrzymał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 2,36 mln euro, natomiast jego całkowita wartość wyniosła 2,83 mln euro.

obrazek

obrazek

 

Publikacje:

- WG Media 
- Katowice TVP
- Istebna.eu
- Onet.pl

    Uroczyste otwarcie nowej drogi na odcinku Jaworzynka – Čierne – Skalité, etap 2 Uroczyste otwarcie nowej drogi na odcinku Jaworzynka – Čierne – Skalité, etap 2 Uroczyste otwarcie nowej drogi na odcinku Jaworzynka – Čierne – Skalité, etap 2 Uroczyste otwarcie nowej drogi na odcinku Jaworzynka – Čierne – Skalité, etap 2 Uroczyste otwarcie nowej drogi na odcinku Jaworzynka – Čierne – Skalité, etap 2 Uroczyste otwarcie nowej drogi na odcinku Jaworzynka – Čierne – Skalité, etap 2 Uroczyste otwarcie nowej drogi na odcinku Jaworzynka – Čierne – Skalité, etap 2