Uroczyste rozpoczęcie naboru wniosków

5 marca 2018 r. rozpoczął się nabór wniosków o dofinansowanie dla projektów z obszarów edukacji i uczenia się przez całe życie oraz transportu multimodalnego realizowanych przez instytucje partnerskie z Polski i Słowacji. Środki  przeznaczone na ten cel to 63 mln zł (ponad 15 mln euro), a wnioski będzie można składać do 30 kwietnia 2018 roku.

Uroczyste rozpoczęcie naboru wniosków ogłosili p. Minister Adam Hamryszczak - Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju oraz Pani Katerina Mihaľova – Dyrektor Generalny Sekcji Programów Transgranicznych w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Republiki Słowackiej, w czasie spotkania z dziennikarzami, które odbyło się w ostatni poniedziałek w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie. Uczestników spotkania powitał Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik. Przy okazji otwarcia naborów minister Adam Hamryszczak krótko podsumował dotychczasowe efekty wdrażania programu:

„Po dwóch latach realizacji programu zawarliśmy umowy o dofinansowanie na blisko 70% środków, czyli o wartości 105 mln euro. Dzięki obecnie realizowanym projektom powstanie ponad 1,1 tys. km nowych lub udoskonalonych transgranicznych szlaków rekreacyjnych, głównie rowerowych. Wzrośnie bezpieczeństwo komunikacyjne na pograniczu - partnerzy zmodernizują około 100 km dróg. Około 4 tys. osób skorzysta z praktyk zawodowych oraz wyjazdów studyjnych do kraju sąsiada”.

Projekty składane w ramach programu muszą być realizowane wspólnie przez partnerów z Polski i Słowacji. Nadsyłane projekty powinny być gotowe do realizacji oraz przynosić korzyści po obu stronach polsko – słowackiej granicy. Z zakresu edukacji możliwe jest również tworzenie koncepcji projektów trójstronnych z udziałem partnerów z Polski, Słowacji i Czech. O środki mogą starać się m.in.: organy administracji rządowej i samorządowej, instytucje systemu oświaty, szkoły wyższe, organizacje pozarządowe non-profit, kościoły i związki wyznaniowe.

O uroczystym otwarciu naborów w dniu 5 marca w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim szerzej w:

TVP3 Kraków, audycji Tematy Dnia, Radiu Krakow, faktykrakowa.plportalu Lovekrakow.pl, gospodarkaPodkarpacka.pl, malopolskaonline.pl.

obrazek

    Uroczyste rozpoczęcie naboru wniosków Uroczyste rozpoczęcie naboru wniosków Uroczyste rozpoczęcie naboru wniosków Uroczyste rozpoczęcie naboru wniosków Uroczyste rozpoczęcie naboru wniosków Uroczyste rozpoczęcie naboru wniosków Uroczyste rozpoczęcie naboru wniosków Uroczyste rozpoczęcie naboru wniosków Uroczyste rozpoczęcie naboru wniosków Uroczyste rozpoczęcie naboru wniosków Uroczyste rozpoczęcie naboru wniosków Uroczyste rozpoczęcie naboru wniosków Uroczyste rozpoczęcie naboru wniosków Uroczyste rozpoczęcie naboru wniosków Uroczyste rozpoczęcie naboru wniosków