V nabór wniosków o dofinansowanie mikroprojektów indywidualnych (Kraj Żyliński i Euroregion Tatry)

Kraj Żyliński we współpracy ze Stowarzyszeniem Euroregion „Tatry” ogłasza w dniu 09.09.2020 r. V nabór wniosków o dofinansowanie mikroprojektów w ramach Programu Interreg V-A Polska - Słowacja 2014 - 2020

 

Nabór jest ogłoszony w ramach 3. osi priorytetowej: Rozwój edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie. 

Dostępna alokacja środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to:

  • Kraj żyliński: ok. 49.814,84 EUR.

Termin składania wniosków: od 09.09.2020 do 30.09.2020 do 15:00. 

Szczegóły na stronie Żylińskiego Kraju Samorządowego.